THE CAPITAL - aka

THE CAPITAL

פרויקט הדגל הבא של החברה בירושלים בו ייבנו מגדלי מגורים ומשרדים ברובע הכניסה החדש לבירה. פרויקט ייחודי הכולל עירוב שימושים ראשון מסוגו בירושלים ויכלול מגדל מגורים בן 34 קומות, לצידו מגדל משרדים בן 30 קומות הפרוסים על כ 5.7- דונם במיקום האסטרטגי ביותר בעיר, בין הרחובות יפו ושזר, כחלק מפרויקט "הכניסה לעיר". אין ספק כי פרויקט זה, יהווה את "הדבר הבא" בירושלים ויסחוף אליו קהלים רחבים מהארץ והעולם.
נגישות